Tarım ve Orman Bakanlığı emekçi alımı bugün sona eriyor! İŞKUR üzerinden nasıl müracaat yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilen ünitelerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belgisiz müddetli iş kontratı ile çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Karar Resmi Gazete’de yayımlanmış olup müracaat süreçleri İŞKUR üzerinden alınmaya başlanmıştır. İşte ayrıntılar…

 

HANGİ TAKIMLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

 • İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,

   
 • Elektrikçi (Genel),

 • Kamyon Sürücüsü,

 • Kimya Laboratuvarı Vazifelisi,

 • Laborant (Gıda), Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik),

 • İş Makineleri Operatörü, Endüstriyel Bakım Tamir Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni, 

 • Aşçı,

 • Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt),

 • İş Makineleri Operatörü,

 • Makine Bakım Tamir Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,

 • Gemici, Sıhhi Tesisatçı,

 • Marangoz,

 • Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,

 • Güvenlik Vazifelisi (Silahlı),

 • Laboratuvar Paklık Çalışanı,

 • Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği),

 • Paklık Vazifelisi,

 • Sıhhi Tesisatçı,

 • Otomotiv Elektrikçisi,

 • Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)  pozisyonları için alım yapılıyor.

MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 •  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

 •  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak, 

 •  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanların müracaatları kabul edilmeyecektir, 

 •  Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak, 

 •  İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 

 •  Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak), 

 •  Bakanlığımızın gereksinim duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir. Müracaatlarda, şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 

 •  Özel koşullarda belirtilen eğitim seviyesi ve dokümanlara ilan tarihi itibariyle sahip olmak, 

 • Mesleksel niteliklerde tıpkı vakitte ehliyet kuralı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir. 

 •  Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır, 

 •  Alınacak emekçilerin deneme müddeti 90 (doksan) gün olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddeti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir, 12)Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma sistemini, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde misyonunu yerine getirmeye pürüz alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği başka işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 13)Görevini devamlı yapmasına mani olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorunu olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Kaideleri aranır.

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

* Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine personel alım takımları üstte belirtilmiştir. Kendinize uygun olan unvanı belirledikten sonra BURAYA tıklayınız. Akabinde açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ”Meslek” yazan kutucuğa belirlediğiniz unvan ismini yazınız ve ”İşyeri Türü”nü ”Kamu” olarak seçiniz ve akabinde arama butonuna tıklayınız.

Aşağıdaki birinci görselde anlatılmıştır:

Arama butonuna tıkladıktan sonra açılan ekran şu formda:

Müracaatlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/12/2020 – 03/01/2021 tarihleri ortasında yapılacaktır. (şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir) 

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek kısmı için müracaat yapabilecektir. 

Muhtaçlık duyulan hizmet tiplerinde işe alınacak emekçiler, imtihana tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca direkt noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep koşullarına uygun tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday direkt noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. 

Noter kura çekimi 16/01/ 2021 günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez yerleşkesinde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile gayret kapsamında alınan önlemler hasebiyle kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır. 

Kura sonuçları ve öbür duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

VAZİFEYE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen evraklar, dokümanların ulaştırılma yeri ve tarihleri ile başka konular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde vazifeye başlamayanlar (doğum, hastalık, vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da misyona başlatılıp da sonradan atama koşullarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan koşulları haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak argümanında bulunamazlar,

Etiketler: , , , ,

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir