KPSS 60 puan ile Zabıta Memuru alım ilanı! Müracaat için son gün!

Çorum Belediyesi KPSS 60 puan ile 10 Zabıta Memuru yapacağını duyurdu. Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilecek Zabıta Memuru adayları kelamlı ve yazılı imtihana tabi tutulacak. Yayınlanan ilan ile müracaat koşullar ve tarihine ait tüm ayrıntılar açıklanırken özel müracaat kaideleri darıda belirtildi. İşte Zabıta Memuru alımına ait merak edilenler…

 

 

 

 

MÜRACAATLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Çorum Belediyesi Zabıta Memuru alımı müracaatları 4 Ocak 2021 tarihinde başladı. Adaylar 8 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaatlarını tamamlayabilecek. Müracaatlar mesai günlerinde saat 08:00-17:00 saatleri ortasında alınacak.

Adaylar, müracaatları Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gerekli evraklar ile birlikte şahsen müracaatta bulunacak.

MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Çorum Belediyesi Zabıta Memuru alımı müracaat koşulları yayınlanan resmi ilan ile tüm adaylara duyuruldu. İşte müracaat kaideleri;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat koşullarını taşımak.

ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A unsuru ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A hususundaki özel kaidelere nazaran, zabıta memuru ve itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri takımı için sağlık açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) yahut en az (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

a) Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut belediyemizin internet sayfasından www.corum.bel.tr temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

j) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi (Sadece bir takım için müracaatta bulunabilir)

ZABITA MEMURU ALIMI RESMİ İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir