KPSS 60 puan ile İtfaiye Eri memur alım ilanı! Müracaat için son gün kaldı!

Çorum Belediyesi KPSS 60 puan ile 12 İtfaiye Eri yapacağını duyurdu. Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilecek itfaiye eri adayları kelamlı ve yazılı imtihana tabi tutulacak. Yayınlanan ilan ile müracaat kaideler ve tarihine ait tüm ayrıntılar açıklanırken özel müracaat koşulları darıda belirtildi. İşte İtfaiye eri memur alımına ait merak edilenler…

 

MÜRACAATLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri alımı müracaatları 4 Ocak 2021 tarihinde başladı. Adaylar 8 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaatlarını tamamlayabilecek. Müracaatlar mesai günlerinde saat 08:00-17:00 saatleri ortasında alınacak.

Adaylar, müracaatları Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gerekli dokümanlar ile birlikte şahsen müracaatta bulunacak.

 

MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri alımı müracaat kuralları yayınlanan resmi ilan ile tüm adaylara duyuruldu. İşte müracaat kuralları;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

ÖZEL MÜRACAAT KURALLARI NELER?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen genel kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A hususu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A hususundaki özel kurallara nazaran, zabıta memuru ve itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri takımı için sağlık açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma koşullarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) yahut en az (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

a) Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut belediyemizin internet sayfasından www.corum.bel.tr temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

j) Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi (Sadece bir takım için müracaatta bulunabilir)

İTFAİYE ERİ MEMUR ALIMI RESMİ İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir