En az lise mezunu KPSS 60 ile 112 memur alım ilanı! Alım yapılacak takımların listesi

Ocak 21, 2021 by Yorum yapılmamış

KPSS en az 60 puan ile 7 farklı branşta memur alım ilanı yayınlandı. Van Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu memur alımı yapacak. Yayınladığı ilan ile boş takımlardan müracaat tarihine, müracaat koşullarından gerekli dokümanlara kadar tüm ayrıntılar adaylar ile paylaşıldı. Pekala hangi takımlara memur alımı yapılacak? Müracaat tarihi ne vakit? İşte merak edilen tüm ayrıntılar….

MÜRACAATLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımı müracaatları 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak ve müracaatlar 12 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Adaylar müracaatları Elektronik ortamda, Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresine, Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu / VAN) gönderebilecekler.

HANGİ TAKIMLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Van Büyükşehir Belediyesi 7 karoda toplamda 112 memur alımı yapacağını açıkladı. İşte alım yapılacak takımlar;

  • 8 Mühendis,

  • 5 Kent Plancısı,

  • 4 Avukat,

  • 65 Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni,

  • 5 Bilgisayar İşletmeni,

  • 10 Belediye Terafik Memuru,

  • 15 Zabıta Memuru,

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak, 

f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kurallarını taşımak, 

g) Hangi takıma müracaat yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna nazaran ilan edilen sırf bir takıma müracaat yapacaktır.)

ÖZEL MÜRACAAT KURALLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanı almış olmak. 
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
c) Zabıta memuru takımına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A unsurunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
d) Zabıta Memuru takımı için; İmtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru takımları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

a) Müracaat Formu Belediyemizin www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. 

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

c) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), e) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM wep sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı, 

h) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

i) Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni takımları için; Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

j) Avukatlık takımı için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

k) Şoför dokümanının aslı yahut fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI RESMİ İLAN

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir