Çok tartışılıyordu! Dikkat çeken emeklilik kararı: Artık mahzur kalmadı…

Ocak 15, 2021 by Yorum yapılmamış

Kamuoyunda 15 yıl ve 3600 günle emeklilik olarak bilinen emeklilik hali daima merak edilir. Bu emeklilik için gerekli yaş dışındaki sigortalılık mühleti ve prim ödeme gün sayısı kurallarını sağladıktan sonra istifa ederek kıdem tazminatı alınması konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar var. Bu bahiste Yargıtay’ın verdiği yakın tarihli kararlar çalışanlar için çok değerli. Patronların de bu bahiste nasıl hareket etmesi gerektiği kararlarda ortaya çıkıyor.

 

 

Yargıtay, daha evvel vermiş olduğu kararlarında 15 yıl, 3600 günle kıdem tazminatı alan şahısların yine çalışmaya başlamaları konusunda dürüstlük unsuruna terslik yoksa ve hakkın berbata kullanılması kelam konusu değilse personel lehine kararlar vermişti.

ÇALIŞMA HÜRRİYETİ

 

 

15 yıl, 3600 günle emekçiye ödenen kıdem tazminatının genel münasebeti emeklilik için gerekli yaş dışındaki koşulları sağlaması sonrası yaş kuralını çalışmadan bekleyecek olmasıdır. Bu hak kapsamında kıdem tazminatı alanların yine çalışıp çalışamayacağı konusu farklı değerlendirmelere husus olabiliyordu.

Bu durumdaki çalışanlar kısa bir müddet sonra yine çalışmaya başladıklarında tazminatı ödeyen patron “hakkın berbata kullanıldığı” tezi ile dava açıp tazminat istiyordu. Öbür yandan Anayasa’da açıkça yer alan çalışma hürriyeti kapsamında bu bireylerin tazminat aldıktan sonra yine çalışmasının “hakkın berbata kullanılması” olup olmadığı konusunda farklı kararlar da kelam konusuydu.

HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Emeklilik için yaş dışındaki öteki kaidelerin sağlanması nedeniyle işyerinden ayrılıp kıdem tazminatı alınması mümkün. Lakin bu bütün çalışanlar için 15 yıl, 3600 gün değil. Kişinin birinci sefer sigortalı olduğu tarih şayet 8 Eylül 1999 ve öncesi ise bu durumda 15 yıl, 3600 gün şartı geçerli.

Fakat 9 Eylül 1999 ve sonrasında birinci kere sigortalı olmuş şahıslar için bu kural 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün, ya da 7000 prim günü. Münasebetiyle bu hakkı kullanmak isteyen şahısların kesinlikle evvel kendi durumlarını gözden geçirmeleri ve SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) başvurarak bu hususta yazı talep etmeleri yerinde olacaktır.

PATRONA YAZI

Birinci sefer sigortalı olunan tarihe nazaran değişen emeklilik şartlarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık mühletini dolduran bireyler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK vilayet yahut ilçe müdürlüklerinden alıp patrona verdikleri takdirde patron bu bireylere kıdem tazminatı ödemek zorunda. SGK gerekli denetimleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki öteki kuralları tamamlamış olması halinde çalışana “kıdem tazminatı alabilir” yazısı vermektedir.

YARGITAY’DAN EMEKÇİ LEHİNE KARAR VAR

15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı alan bir çalışanın bu hakkını berbata kullandığı argümanı ile açılan davada Yargıtay açıkça, bu durumdaki çalışanların yine çalışmaya başlamasının “hakkın berbata kullanılması” olmadığı istikametinde karar verdi. Bu karar sonrası 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan şahısların yine çalışmaya başlamalarının önünde bir mahzur kalmamış oldu.Daha evvel kimi durumlarda mahkemeler çalışanın çok kısa bir müddet sonra yine çalışmaya başlaması halinde bu durumun “hakkın berbata kullanılması” olarak kıymetlendirilebileceği istikametinde kararlar verebiliyorlardı. Fakat kararda açıkça bu tabirin yer alması tazminat alan şahısların yine çalışabileceklerini ortaya koymuş oldu.

İŞTE SON ÖRNEK

2020 yılının Eylül ayında verdiği bir öteki kararında da Yargıtay bu ilkeyi hala koruduğunu gösterdi. Davaya bahis olayda personel 15 yıldır çalıştığı işyerindeki patronuna SGK’dan aldığı yazıyı vererek kıdem tazminatının ödenmesini talep etmiştir. Patron ise işyeri uygulaması olarak işten ayrılma tarihinden itibaren 3 aylık mühlet içerisinde, diğer bir iş yerinde çalışılmadığı tespit edilirse kıdem tazminatı ödeneceğini belirtmiş

Personelin 6 gün sonra öbür bir işyerinde çalışmaya başladığının tespit edilmesi sonrası patron çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapmamış ve emekçi de yargı yoluna gitmiştir. Birinci derece mahkemenin davayı reddetmesi sonrası emekçi Yargıtay’a başvurmuş ve Yargıtay emekçiyi haklı bulmuştur.

Yargıtay kararında çalışanın kanunun kendisine tanıdığı bir hakkı kullandığını ve 6 gün sonra diğer bir iş yerinde tekrar işe başlamasının hakkın berbata kullanılması olarak değerlendirilemeyeceğini tabir etmiştir. Bu nedenle personele kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Münasebetiyle Yargıtay yakın tarihli bu kararında da çalışanın 15 yıl, 3.600 gün hakkını kullanıp tekrar işe girmesinin hakkın berbata kullanılması olmadığı görüşünde devam etmektedir ve kararlarını bu tarafta vermektedir.

KAYNAK: MİLLİYET

Etiketler: , , , ,

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir