Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı muhakkak oldu!

Şubat 13, 2021 by Yorum yapılmamış

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kuruldu. Fakültenin kurulmasına ait karardan tam bir hafta sonra dekanın ismi netleşti. Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Selami Kuran’ın atanacağı öğrenildi.

Türkiye’de önde gelen milletlerarası hukuk uzmanı olan Kuran’ın Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüklü olarak milletlerarası hukuk alanında öne çıkan akademisyenlerle çalışacağı ve fakülteyi bu alanda araştırma fakültesi haline getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye nazaran bu gaye doğrultusunda Türkiye’nin milletlerarası hukuk alanında giderek artan tesiri ve hakları hakkında araştırma ve yayınlar yapılması, devletin milletlerarası arenada gereksinim duyduğu bilimsel bilgiyi üretecek bilim kısımlarına öncelik sağlanacak.

PROF. DR. SELAMİ KURAN KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre’de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi’nin akademik takımındayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Kısmı Lideri olan Kuran, birebir vakitte İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran’ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran’ın akademik CV’sinde şu yayınlar dikkat çekiyor:

– Memleketler arası Deniz Hukuku, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, İstanbul 2016.

– Memleketler arası Hukuk Temel Metinler, Beta Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2014.

– Kıyı Devletinin Karasuları Üzerindeki Yargı Yetkisi, Hukuk Araştırmaları Mecmuası ,1995, Cilt 9, Sayı 1-3, s.273-287.

– Memleketler arası Deniz Yatağının Tüzel Statüsü, M.Ü. Hukuk Fakültesi, Argumentum Mecmuası, Ekim, Kasım, Aralık 1998, Sayı 57, s. 453-459

– Ege Denizi Kıta Sahanlığının Sonlandırılması Sorunu, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Anısına Armağan, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, 1999, s. 426-451

– Memleketler arası Hukukta Kendi Yazgısını Tayin Hakkı, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Mecmuası Aralık –Ocak 1999-2000, Sayı 58, s. 489-493

– Deniz Hukuku Mukavelelerinde ve Türk Mevzuatında Karasuları Kavramı ve Tüzel Rejimi, Doçentlik Tezi, İstanbul 2001

– İkinci Ulusal Program ve Kopenhag Kriterleri, M.Ü. Argumentum Aylık Hukuk Mecmuası, Mart 2004.

– Bildirim :3 Ekim 2005 Tarihli Müzakere Çerçeve Dokümanının Milletlerarası Hukuk ve AB Hukuku Açısından Kıymetlendirilmesi, M.Ü. Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye ‘nin Milletlerarası Şimdiki Sorunları” bahisli panelde sunulan bildiri, Hukuk Araştırmaları Mecmuası

– Ceza Muhakemesinde Geçerli Olan Prensiplerdeki İşlev Değişimi, Çeviri, Prof. Dr. h.c. Albin Eser, Fakultatis Demica Anneversaria , M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Milletlerarası Sempozyumu , M.Ü. Yayını No. 536 , Hukuk Fakültesi Yayını No. 441, İstanbul 1993

– Avrupa Tek Pazarı ve Sigortacılık Kesimi, Çeviri: Prof. Dr. Ernst Klingmüller, İmalatçının Sorumluluğu, Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, Memleketler arası Seminer, M.Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü , İstanbul 1996 , s.82-96

– Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı ve Yargı Bağışıklığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1-2 2005/2006

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir