2021 yılı birinci itfaiye eri alım ilanı yayımlandı! Müracaat tarihi ve kaideleri aşikâr oldu mu?

Ocak 13, 2021 by Yorum yapılmamış

2021 yılının birinci itfaiye eril alım ilanı yayınlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde İstidam edilmek üzere KPSS 60 puan ile 75 İtfaiye Eri alımı yapılacak. Müracaat kaideleri ve müracaat tarihine ait tüm ayrıntıları duyuran belediye, adayları 57 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edecek. İşte 2021 yılında gerçekleştirilecek memur alımına ait merak edilen tüm detaylar…

 

MÜRACAATLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye İtfaiye Eri alımı müracaatları 12 Şubat 2021 tarihi prestiji ile başlayacak. 15 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Ayrıyeten adaylar imzalı Müracaat Formu ve istenilen başka dokümanlar ile birlikte, Belediyemiz sağlık çalışanı nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Buyruğu Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat edecek. Posta ve başka formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MÜRACAAT KURALLARI NELER?

İtfaiye Eri alımı müracaatları kuralları ilanda belirtildiği üzere;

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3 – Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

4 – Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 – Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,

6 – İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kurallarını taşımak.

İTFAİYE ERİ ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ

1 – İlan edilen İtfaiye Eri takım unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve ilgili puan tipinden üstte tabloda belirtilen minimum puanı almış olmak.

2 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)

3 – İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4 -Sağlık açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kurallarına uygun olmaları.

5 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

6 – Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

İtfaiye Eri alımı müracaat esnasında gerekli dokümanlar yayımlanan ilanda ayrıntıları ile belirtildi. İşte adayların temin etmesi gereken dokümanların listesi;

– Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

– Diploma yahut Mezuniyet dokümanının belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)

– 2020 KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet)

– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

– Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,

– Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

– Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)

– 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi müracaat formuna yapıştırılacak)

İTFAİYE ERİ MEMUR ALIMI RESMİ METİN İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir